Pogoji za oddajanje stanovanja preko Airbnb in Bookinga

Kakšni so pogoji in kaj vse moramo urediti preden bomo lahko naše stanovanje legalno začeli oddajati v turistične namene preko Airbnb in booking portala. Zahtev za oddajo nepremičnin v turistične namene je kar nekaj. V tem članku preberite kaj vse boste morali postoriti preden boste vi ali vaša agencija za kratkoročno upravljanje nepremičnin lahko legalno začeli oddajati stanovanje na portalih kot so Airbnb, Booking itd.

Registracija dejavnosti

Dejavnost oddajanja nepremičnin v turistične namene lahko opravljate bodisi kot fizična oseba z registracijo sobodajalstva oziroma s.p-ja ali kot pravna oseba z registracijo d.o.o

  • V kolikor dejavnost opravljate občasno se lahko registrirate kot sobodajalec. Sobodajalec je fizična oseba, ki dejavnost oddaje nepremičnin opravlja občasno. Občasno pomeni skupno ne več kot 150 dni na leto, nudite pa lahko največ 15 ležišč.
  • Če dejavnost opravljate redno oziroma nudite več kot 15 ležišč, bo potrebna registracija dejavnosti. (s. p ali d. o. o.) Več o tem si lahko preberite v tem članku. Svetujemo vam, da si več o oddaji stanovanj preko Airbnb in Bookinga preberete tudi na spletni strani finančne uprave.

Ureditev dokumentacije

Poleg lastništva oziroma ustrezne najemne pogodbe za stanovanje, boste morali imeti tudi ustrezno uporabno dovoljenje in izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Poskrbite za vpis v Register nastanitvenih obratov (RNO).
  • Uredite Kategorizacijo nastanitvenega obrata.
  • Pridobitev soglasja, če gre za stanovanje v večstanovanjskih objektih, potrebujete soglasje 75 odstotkov vseh etažnih lastnikov in pa sto odstotkov soglasij vseh lastnikov, katerim vaše stanovanje meji na levo, desno in zgoraj. O tem morate obvestiti tudi upravnika.
  • Uredite Splošne pogoje, npr. požarni red, varnost inštalacij.

Ko imamo urejeno vso dokumentacijo in izpolnjene pogoje za oddajanje nepremičnin v turistične namene lahko uradno začnemo z oddajo našega stanovanja, ko se oddaja začne bodite pozorni tudi na prijavo in poročanje gostov državnim organom ter pravilno izdajanje računov, lahko pa le to zaupate naši agenciji za upravljanje nepremičnin v turistične namene. Pišite nam na info@agentaljaz.com oziroma nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca.

Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field

Airbnb upravljanje

keyboard_arrow_up