Energetska izkaznica in kdaj jo potrebujemo?

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti ter je obvezen element pri prodaji nepremičnine. Energetska izkaznica za stanovanje oziroma hišo mora biti izdelana preden lahko lastnik oziroma nepremičninska agencija začne s prodajo nepremičnine.

Kdaj energetsko izkaznico potrebujemo?

Izdelano energetsko izkaznico bodo potrebovali vsi lastniki, ki bodo hoteli svojo nepremičnino prodati ali oddati v najem za obdobje daljše od enega leta.

Nepremičninska agencija ali lastnik po zakonu ne sme oglaševati nepremičnine brez izdelane energetske izkaznice.

Izjeme:

Energetsko izkaznico ne potrebujemo pri

  • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
  • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
  • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
  • izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti.
  • prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe,
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Kakšen je strošek izdelave energetske izkaznice?

Stroški izdelave energetske izkaznice se v večini primerov gibljejo med 50 in 100 evri za stanovanje in med 100 in 150 evri za hišo. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let in se naroči pri neodvisnih strokovnjakih z licenco na zahtevo stranke.

Kje energetsko izkaznico naročimo?

Ponudbe za izdelavo energetske izkaznice lahko najlažje pridobimo preko portala primerjam.si

Ali je strošek izdelave energetske izkaznice že vštet v ceno posredovanja?

Strošek izdelave energetske izkaznice pri prodaji nepremičnine praviloma nosi lastnik sam in jo mora zagotoviti preden lahko nepremičninska agencija začne s prodajo in oglaševanjem nepremičnine.

Zadnje objave

 

Kaj je Channel manager? Celovit priročnik za sobodajalce

Blog
Posodobljeno 26 marca, 2024V svetu oddajanja počitniških nastanitev je za uspeh bistvenega pomena ostati organiziran in hkrati povečati zasedenost z objavo nastanitev na več različnih rezervacijskih platformah. Upravitelj rezervacijskih kanalov…
keyboard_arrow_up