Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami

Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami v nadaljevanju pogodba o posredovanju je ključen del vsake nepremičninske transakcije. Sklenemo jo z nepremičninsko agencijo v postopku prodaje oziroma nakupa nepremičnine. Gre za pravno zavezujočo pogodbo med nepremičninskim posrednikom in njegovo stranko, ki opisujejo pogoje njunega razmerja. Pogodba o posredovanju pokriva vrsto tem, od višine provizije nepremičninske agencije trajanja pogodbe do odgovornosti obeh strani.

V tem članku si bomo podrobneje pogledali pogodbo o posredovanju, vsebino pogodbe in njene ključne elemente. Govorili bomo tudi o tem na kaj moramo biti kot stranka pozorni, ko sklepamo tako pogodbo.

Kaj je pogodba o posredovanju?

Pogodba o posredovanju je pravni dogovor med stranko in nepremičninsko agencijo, v kateri so opredeljeni pogoji za nakup ali prodajo nepremičnine. Nepremičninski agent deluje kot posrednik med kupcem in prodajalcem ter v njihovem imenu opravlja posle posredovanja v prometu z nepremičninami. Pogodba o posredovanju vzpostavi poklicni odnos med nepremičninskim posrednikom in stranko. V pogodbi so opisani pogoji razmerja, trajanje razmerja vključno z odgovornostmi agenta, obveznostmi stranke in višino ter strukturo provizije.

S pisno pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Namen pogodbe o posredovanju je zaščititi obe stranki, ki sodelujeta v poslu. Postavlja jasna pričakovanja in zagotavlja okvir za agenta za trženje in prodajo nepremičnine ter za stranko, da prejme storitve, ki jih potrebuje pri prodaji oziroma nakupu svoje nepremičnine.

Vsebina pogodbe o nepremičninskem posredovanju

Medtem, ko se pogodba o posredovanju lahko nekoliko razlikujejo od ene nepremičninske agencije do druge, obstaja kar nekaj skupnih elementov, ki jih lahko pričakujete v večini pogodb o posredovanju.

Kot navaja zakon o nepremičninskem posredovanju v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki mora biti sklenjena med nepremičninsko družbo in naročiteljem, morajo biti obvezno navedeni naslednji podatki:

  1. Ime in priimek nepremičninskega posrednika.
  2. Višina plačila za posredovanje.
  3. Ime zavarovalnice, številka police in višina zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti nepremičninske družbe.
  4. Opis stroškov posameznih poslov.
  5. Vrsta in višina morebitnih dodatnih storitev.
  6. Pravica do plačila za posredovanje.
  7. Višina plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo.
  8. Okvirna cena nepremičnine.
  9. Opis nepremičnine, ki je predmet posredovanja.
  10. Čas trajanja pogodbe.

Na kaj biti pozorni pri podpisovanju pogodbe o posredovanju

Preden podpišete pogodbo o posredovanju, je nujno, da natančno preberete pogoje poslovanja. Tukaj je nekaj ključnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati:

Struktura provizije: Prepričajte se, da razumete, kako bo provizija izračunana, kakšna je njena višina, kaj vključuje in ali se je o njej mogoče pogajati. Prav tako morate ugotoviti, ali obstajajo dodatni stroški, ki bodo zaračunani ob prodaji in katera stran bo odgovorna za plačilo teh stroškov. V pogodbi natančno opredelite kdo bo odgovoren za plačilo vseh stroškov, ki bodo nastali z prodajo.

Trajanje: Upoštevajte dolžino pogodbe in ali je v skladu z vašimi cilji prodaje oziroma nakupa. Če prodajate nepremičnino, boste morda želeli zagotoviti, da pogodba ne poteče pred koncem največje prodajne sezone. Večina pogodb o posredovanju se običajno sklepa od 6 do 9 mesecev. Prav tako se po zakonu o nepremičninskem posredovanju pogodba lahko sklene za največ 9 mesecev, z nepremičninskim posrednikom pa se lahko dogovorite tudi za krajši čas oziroma lahko pogodbo o posredovanju po njenem poteku sklenete še enkrat.

Obveznosti: Zagotovite, da so odgovornosti nepremičninskega agenta v skladu z vašimi pričakovanji. Razmislite tudi o tem, katere naloge ste pripravljeni opravljati sami in katere naloge bo opravljal agent.

Odgovornost naročitelja: Pozorni bodite, da nepremičninskega agenta seznanite s stanjem nepremičnine. Pred podpisom pogodbe mora po zakonu naročitelj nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Kot naročitelj morate posredniku predložiti na vpogled tudi vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini.

Anonimnost: Razmislite ali želite pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine ostati anonimni. V kolikor to želite sporočite nepremičninskemu posredniku. V tem primeru, nepremičninska družba vaše identitete ni zavezana izdati vse do sklenitve pravnega posla.

Sestavljanje pravnih listin: Z nepremičninskim posrednikom se dogovorite kdo bo odgovoren za sestavo pravnih listin kot so dogovor o ari, predpogodba in kupoprodajna pogodba. Te listine lahko sestavi bodisi pravnik nepremičninske družbe, zunanji pravnik ali notar. Dogovorite se tudi kdo bo odgovoren za plačilo teh listin, če jih sestavlja pravnik nepremičninske družbe se pozanimajte ali so te listine že vključene v provizijo ali ne. Dogovor o tem vsekakor vključite v pogodbo o posredovanju.

Odpoved pogodbe: Z nepremičninskim posrednikom se dogovorite pod kakšnimi pogoji lahko odpoveste pogodbo. Dobro je, da razumete pod kakšnimi pogoji lahko pogodbo odpoveste in kakšna bo morebitna kazen v kolikor bo do odpovedi nepremičninska agencija že opravila določene storitve. Zakon v tem primeru navaja, da stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

Zaključek

Pogodba o posredovanju je bistven del vsakega posla z nepremičninami. Zagotavljajo nek okvir za odnos med nepremičninskim agentom in stranko ter ščitijo obe strani pred morebitnimi nesporazumi ali spori. Pred podpisom pogodbe o posredovanju je nujno, da natančno preberete pogoje in zagotovite, da so v skladu z vašimi cilji in pričakovanji. Če si vzamete čas in skrbno pregledate podrobnosti pogodbe, ter v njo zapišete vse kar od prodaje oziroma sodelovanja pričakujete lahko pozneje zagotovite uspešen prodajni postopek brez nesporazumov.

Aljaž Kovač

Zadnji prispevki

 

Kaj je Channel manager? Celovit priročnik za sobodajalce

Blog
Posodobljeno 26 marca, 2024V svetu oddajanja počitniških nastanitev je za uspeh bistvenega pomena ostati organiziran in hkrati povečati zasedenost z objavo nastanitev na več različnih rezervacijskih platformah. Upravitelj rezervacijskih kanalov…
keyboard_arrow_up