Stroški pri prodaji nepremičnine

Ko se lotimo prodaje nepremičnine hitro ugotovimo, koliko je malenkosti, ki nas lahko pri slednji presenetijo in na katere moramo biti še posebej pozorni. Ena izmed njih je vsekakor finančni načrt, kjer morate biti še posebej pozorni na vse stroške kot tudi ostale postopke pri prodaji. Marsikdo tudi spregleda, da je pred prodajo potrebna tako urejena dokumentacija kot izdelana energetska izkaznica za stanovanja oziroma stavbe.

Če je zgradba pod varstvom kulturne dediščine, ali pa se nahaja na zavarovanem območju, morate za prodajo pridobiti tudi ustrezna dovoljenja in potrdila. Bodite pozorni tudi na urejen vpis nepremičnine v zemljiški knjigi, preden se prodaja lahko začne se namreč za njo morajo strinjati vsi, ki so kot lastniki vpisani v zemljiški knjigi. 

Prav zato se pri prodaji nepremičnine vedno predlaga sodelovanje z nepremičninskim agentom, ki pozna poslovanje ter potek prodaje z nepremičninami ter tudi sodelovanjem z odvetnikom, kateri vam bo svetoval pri pravnih zadevah in usklajevanju pogodb.

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljeni vsi stroški prodaje nepremičnine, na katere morate biti vsekakor zelo pozorni, da pozneje nebo nepotrebnih presenečenj. Tudi če boste prodajo urejali ob pomoči nepremičninskega agenta, ne škodi da ste že prej seznanjeni kateri stroški bodo tekom prodaje nastali.

Energetska izkaznica

Kot omenjeno že v prvem odstavku, je nujna izdelava energetske izkaznice, brez katere nepremičnine po zakonu vi oziroma nepremičninska agencija ne bo mogla oglaševati. Za njo boste odšteli od 50€ naprej na stanovanje in od 100€ naprej za hišo, je pa vse odvisno od posamezne nepremičnine in izvajalcem s katerim sodelujete pri izdelavi energetske izkaznice.

Davek na promet nepremičnin (DPN)

Naslednji je DPN (davek na promet nepremičnin), ki ga po podpisu kupoprodajne pogodbe odmeri FURS in predstavlja 2% prodajne vrednosti nepremičnine. Plačnik tega davka je praviloma prodajalec, lahko pa ga poravna tudi kupec v kolikor se stranki tako dogovorita v kupoprodajni pogodbi. Več o DPN pa si lahko preberete na uradnem portalu Edavki.

Davek na kapitalski dobiček

Pozorni bodite tudi na davek na kapitalski dobiček, ki pa se vam v primeru stalnega prebivališča v nepremičnini vsaj 3 leta oprosti v nasprotnem primeru pa boste morali davek plačati. Ta davek boste morali plačati, če prodajate nepremičnino za več, kot ko ste jo kupovali, davek se bo tako odmeril samo na razliko v ceni, prav tako je prodajalec obvezan poravnati ta davek v roku 30 dni po prejeti odločbi o odmeri.

Stopnja davka znaša 25% če imate nepremičnino v lasti manj kot 5 let, 20% če imate to v lasti več kot 5 let in manj kot 10 let ter 15% če imate nepremičnino v lasti več kot 10 let in manj kot 15 let. V primeru da ste lastnik nepremičnine več kot 15 let pa ste davka na kapitalski dobiček oproščeni. 

Stroški overitev podpisov

Ko bo DPN in morebitni davek na kapitalski poravnan, lahko prodajalec overi svoj podpis pri notarju. Stroški overitev podpisov določa notarska tarifa in se nihajo glede na vrednost nepremičnine in so lahko tudi odvisni od števila prodajalcev, ki overjajo prodajno pogodbo. 

Stroški posredovanja pri prodaji

Stroški posredovanja pri prodaji se določijo ob sklenitvi pogodbe o posredovanju, katere boste poravnali ob uspešni prodaji nepremičnine pri nepremičninski agenciji oz. agentu. Stroški posredovanja običajno znašajo med 2% in 4% od prodajne vrednosti nepremičnine, dogovor pri plačilu le-teh je lahko tudi drugačen je pa vse odvisno od zahtevnosti prodaje, vrednosti nepremičnine in izbire agenta oziroma nepremičninske agencije ter so v celoti stvar dogovora med prodajalcem in agentom. 

Stroški sestave kupoprodajne pogodbe

Ob prodaji nepremičnine nastanejo tudi stroški pri sestavi kupoprodajne pogodbe, te običajno znašajo med 200 in 400 EUR na pogodbo katero sestavijo odvetniki ali notarji. Vsekakor se predlaga, da to izpelje za to usposobljena oseba. Stroške sestave kupoprodajne pogodbe lahko nosi tako prodajalec kot kupec, običajni pa so tudi dogovori, da si ta strošek porazdeli med obe strani.

Zadnje objave

keyboard_arrow_up